Ansvarsfraskrivelse - Multi-Mam DK

Velkommen til denne hjemmeside, som ejes og drives af BioClin og/eller BioClins datterselskaber eller nærtstående samarbejdspartnere. BioClin vedligeholder hjemmesiden som en service for de som besøger hjemmesiden med forbehold for det der er angivet under anvendelsesvilkår. Når du anvender hjemmesiden godkender du betingelserne for anvendelsen. Såfremt du ikke godkender anvendelsesvilkårerne kan du ikke anvende siden. BioClin forbeholder sig ret til at ændre  indholdet på hjemmesiden og anvendelsesvilkår med jævne mellemrum  uden forudgående varsel.
Anvendelse af indholdet på hjemmesiden
Du kan vise, hente og udskrive indholdet fra sitet på følgende vilkår: (a) indholdet må kun anvendes i informations øjemed; og (b) indholdet må ikke ændres eller omskrives. Indholdet må ikke publiceres, distribueres, anvendes til udarbejdelse af afledt arbejde, eller på anden vis anvende indholdet end hvortil det er beregnet.

Det er ikke tilladt at anvende noget varemærke, logotype eller anden information (inklusiv billeder, tekst, sidelayout elle form) uden BioClins uden BioClins skriftlige godkendelse. Det er fikke tilladt af anvende metatags  eller nogen anden “skjult tekst ” som anvender BioClins navn eller varemærke uden skriftligt tilladelse fra BioClin BioClin . Det er ikke tilladt at anvende nogen af BioClins logotyper eller anden patentbeskyttet grafik eller varemærke som en del af linket uden skriftlig tilladelse.

Man er ikke berettiget til ejendomsret til noget af indholdet på hjemmesiden. Alt ikke tilladt anvendelse kan lede til retsligt efterspil fra BioClins side.

Alle udtalelser på hjemmesiden om BioClins fremtidsudsigter er “forward looking statements” i henhold til Federal sikkerhedslove. Der findes ingen garantier for at fremtidige resultater vil opnås og at faktiske resultater ikke kan skille sig væsentligt ud fra prognoser, skøn og resumeer der findes på hjemmesiden. Vigtige faktorer kan skille sig fra faktiske resultater og afvige væsentligt fra indholdet, men er ikke begrænsede til faktorer som diskuteres i BioClins dokument.
Anmeldelser, kommentarer, kommunikation og andet indhold
Der kan afgives synspunkter så længe indholdet ikke er uanstændigt, ulovligt, truende eller æreskrænkende og så længe indholdet ikke indvirker på privatliv eller indtrængen i privat ejendomsret af tredje part. Endvidere kan et sådant indhold ikke indholde software virus, masse udsendelse, kædebreve eller nogen form for spam. Der må ikke anvendes falske e-mailadresser, efterligning af anden person eller enhed eller på anden vis vildlede omkring informationens oprindelse.

Ved at dele information, tillader du BioClin en ikke ekslusiv royaltyfri, evig og uigenkaldelig og fuld underlicensierbar ret til at reproducere, anvende, modificere, publicere, tilpasse, oversætte, skabe afledte arbejder, distribuere og vise indholdet i hele verden på alle medier. Ved at indsende oplysninger garanteres det at indholdet er korrekt, det ejes og der er tilladelse til at anvende tilsendte indhold og at anvendelsen af indholdet ikke vil forårsage skade på personer eller enheder.
Produkter og tjenester som tilbydes af BioClin på hjemmesiden
BioClin tilbyder produkter og tjenester på hjemmesiden. Når du registrerer dig for at få et produkt eller tjeneste fra BioClin på siden accepterer du den specifikke aftale som tilpasses produktet eller tjenesten. Din anvendelse af et sådant produkt eller tjeneste som tilbydes på hjemmesiden styres af vilkårene i aftale for produktet eller tjenesten. Foruden hvad der angives i aftalen, garanterer BioClin ikke at produktbeskrivelse eller indhold på denne hjemmesiden er korrekt, aktuel, pålidelig, fuldstænidg eller fejlfri.

BioClin tilstræber at samarbejde med partnere og forbrugere på en fair og venlig måde. I tilfælde af klager tilstræber BioClin at løse sagen så menneskeligt og venligt som muligt. I meget sjældne tilfælde hvor tredje parts indgriben er nødvendig, venligst kontakt ODR (Online Dispute Resolution)-platform.